16 oktober 2017

Diploma voor onze bewonersconsulent

Berjan gefeliciteerd!

Bij Lammertink Vastgoedzorg is onze woonconsulent het sociale gezicht. Het onderhouden van contacten met bewoners en het signaleren en adequaat en praktisch oplossen van diverse (sociale) problemen is de kern van de functie.

De sociale problematiek neemt de afgelopen jaren sterk toe en de mogelijkheden om hierin te sturen nemen af. Op gebied van overlast, participatie en leefbaarheid zijn volop ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, nieuwe instrumenten en andere gedachten over de gewenste aanpak.

Dit stelt hoge eisen aan de kennis en vaardigheden van onze woonconsulent. Vandaar is Berjan de Wilde in juni gestart met weer een nieuwe opleiding van Kjenning.

De opleiding heeft Berjan meer inzicht kunnen geven over de onderwerpen overlast, leefbaarheid, participatie, achter de voordeurproblematiek, werkorganisatie en prioriteiten, communicatie en zelfinzicht.

En daarnaast extra theoretische kennis over onderwerpen als:  huurrecht, appartementsrecht, ZAV, herstructurering, en wettelijk kader bij overlast.

Afgelopen week werd aan onze woonconsulent het diploma uitgereikt en daarom willen wij Berjan graag feliciteren met het behalen van deze mooie aanvulling op zijn kennis en kunde